GJELOSHAJ TAKIM ME PËRFAQËSUES TË DHOMËS AMERIKANE TË TREGTISË NË MAL TË ZI

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Malit të Zi për Politikë Ekonomike dhe njëherësh ministër i Zhvillimit Ekonomik, Nik Gjeloshaj takoi dje në Podgoricë kryetaren e Bordit të Drejtorëve të Dhomës Amerikane të Tregtisë në Mal të Zi (AmCham), znj. Svetlana Vuksanoviq dhe bashkëpunëtorët e saj.

Duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me Dhomën Amerikane të Tregtisë, si aktorë kryesorë në promovimin e mundësive të biznesit dhe investimeve, zëvendëskryeministri Gjeloshaj, theksoi hapjen për bashkëpunim të mëtejshëm dhe zbatimin e iniciativave që do të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe do të lehtësojë investimet e kompanive amerikane në Mal të Zi.

“Përpjekjet e Qeverisë kanë për qëllim investitorët properëndimorë dhe të besueshëm dhe për këtë arsye është e nevojshme të bëhet një përpjekje shtesë për tërheqjen e tyre dhe inkurajoj përfaqësuesit e komunitetit të biznesit amerikan që të tregojnë një qasje proaktive në krijimin e një mjedisi biznesi në Mal të Zi”, tha Gjeloshaj.

Me këtë rast, kryetarja Vuksanoviq prezantoi platformën “Rregulli i Dialogut – Dialogu qeverisës”, i cili synon përmirësimin e dialogut ndërmjet Qeverisë dhe sektorit të biznesit me qëllim të lehtësimit të biznesit dhe nxitjes së aktivitetit ekonomik, veçanërisht në fushën e përmirësimit të politikave të biznesit.

“Mjedisi i parashikueshëm i biznesit është një parakusht për tërheqjen e investimeve të besueshme amerikane në Mal të Zi, dhe për këtë arsye është e nevojshme përfshirja në kohë dhe e vazhdueshme e përfaqësuesve të komunitetit të biznesit në procedurat për hartimin e ligjeve, strategjive dhe rregulloreve të tjera dhe duhet të konsultoheni me ta kur krijoni politika që kanë ndikim në aktivitetet e tyre afariste”, tha Vuksanoviq.

Në takim u prezantua puna e Komisionit për shtypjen e ekonomisë gri, i cili kryesisht ka të bëjë me fushat nën juridiksionin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe që ndër të tjera përfshijnë rekomandime specifike për reduktimin e ekonomisë gri në vend, përmirësim i rregullimit të korporatave përmes punës në Ligjin për shoqëritë tregtare dhe çështjet e mbrojtjes së konkurrencës dhe mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale, të cilat janë reflektim i zhvillimit ekonomik të shtetit.

Ministri Gjeloshaj theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Malit të Zi dhe Odës Ekonomike Amerikane për të punuar në vazhdimësi në përmirësimin e ambientit të biznesit në vend, veçanërisht përmes përfshirjes së përfaqësuesve të Dhomës Amerikane të Tregtisë në zhvillimin e rregulloreve kyçe që rregullojnë biznesin në Mal të Zi, dhe të dyja palët shprehën gatishmërinë e tyre për bashkëpunim të mëtejshëm dhe shkëmbim idesh me qëllim të forcimit të bashkëpunimit ekonomik midis Malit të Zi dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

SHARE