SHPORTA E KONSUMATORIT NË TETOR 644.6 EUR

Vlera e shportës minimale të konsumit në tetor, sipas të dhënave të Monstat, arriti në 644.6 EUR, që është 0.2 përqind më pak se në Shtator. “Nga vlera totale e shportës minimale të konsumit, shpenzimet për ushqim dhe pije jo-alkoolike arritën në 276.2 EUR, që është 0.4 përqind më pak se në Shtator,” thuhet në deklaratë. Statiscientet thanë se shpenzimet për produktet dhe shërbimet jo-ushqimore ishin 368.4 euro, pak më të ulëta se në shtator. Shporta minimale e konsumatorit i referohet konsumit shtëpiak që përfshin produkte dhe shërbime ushqimore dhe joushqimore, të cilat mundësojnë mirëmbajtjen e jetës dhe aftësisë për punë të anëtarëve të familjes.

SHARE