DO TË KONTROLLOHET PASURIA DHE PUNA E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË 15 VITET E FUNDIT

Në seancën e sotme të Qeverisë, Ministri i Drejtësisë Marko Kovaç prezantoi analizën për krijimin e kushteve për futjen e procesit të vettingut në gjyqësor.

Siç theksoi ai, procesi i vettingut do të kryhet në tre faza.

Kovaç tha se analiza e paraqitur është hapi i parë drejt reformës në drejtësi që na pret në të ardhmen.

“Është një analizë e detajuar dhe e gjerë për zbatimin e vettingut, në të cilën bëhet një pasqyrë krahasuese e proceseve të vettingut që janë zbatuar ose janë duke u zbatuar edhe sot në disa vende, ku praktika e caktuar e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në këtë proces është dhënë, propozoi rekomandime dhe sugjerime se si duhet të kryhet procesi i vetingut në Mal të Zi”, tha Kovaç.

Ai tha se ky është qëndrimi i Ministrisë së Drejtësisë dhe se të gjithë kanë kontribuar që në një periudhë të shkurtër kohore të arrihet kjo analizë. Kovaç theksoi se procesi i vetingut në sistemin malazez duhet të zhvillohet gradualisht dhe në faza.

“Kështu është vettingu i bartësve të posteve më të larta gjyqësore, përkatësisht anëtarëve të këshillit gjyqësor dhe prokurorisë, kryetarëve të gjykatave dhe drejtuesve të prokurorive të shtetit në 15 vitet e fundit, gjyqtarë të Gjykatës së Lartë dhe Kushtetuese, Prokurorisë së Lartë të Shtetit, prokurorët në Prokurorinë e Lartë të Shtetit, si dhe kandidatët për anëtarë të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial”, tha Kovaç.

Kryeministri Dirtan Abazoviq tha se gjyqësori nga partnerët tanë ndërkombëtarë është konstatuar si problematik dhe i pareformuar dhe shpreson se mbledhja e re e Kuvendit do të kontribuojë në fillimin e reformave serioze në këtë drejtim.

Vettingu, theksoi Abazoviq, është një nga mundësitë e njohura në botë si një formë e monitorimit dhe kontrollit të organeve të drejtësisë.

SHARE