ABAZOVIQ: JANË PLANIFIKUAR DY AUTOSTRADA DHE SHTATË AEROPORTE

Dy autostrada, shtatë aeroporte dhe lidhja maksimale e trafikut në vend janë vetëm disa nga pikat e Projekt Planit Hapësinor të Malit të Zi deri në vitin 2040, të cilin Qeveria e miratoi sot.

Plani nuk parashikon ndërtimin e një ure në Verigë, por një devijim rreth Budvës.

Për këtë dokument do të ketë një debat publik dhe qeveria aktuale pret që Plani Hapësinor të miratohet deri në fund të vitit.

Kryeministri Dritan Abazoviq tha se është një nga dokumentet më të rëndësishme të shtetit, menjëherë pas Kushtetutës. Siç thotë ai, plani hapësinor duhet të japë udhëzime të përgjithshme për zhvillimin e shtetit.

“Është e vërtetë se ndoshta është dashur të përfundojë më herët, premtimi i kësaj qeverie ka qenë që drafti të përfundojë deri në tetor të vitit 2023”, tha Abazoviq dhe shtoi se Plani Hapësinor do të vazhdojë të kalojë në procedurë parlamentare.

Siç thotë ai, dy aspektet më të rëndësishme janë zhvillimi i trafikut dhe energjisë. Për herë të parë, shton kryeministri, janë përcaktuar hartat nëpër të cilat do të kalojë autostrada.

“Ajo që është planifikuar është ndërtimi i dy autostradave kryesore. Këto janë rruga Adriatiko-Joniane dhe autostrada që lidh Tivarin me Bolare, më vonë me Beogradin dhe Budapestin dhe ajo që shkon nga perëndimi në lindje”, tha Abazoviq.

Siç sqaron ai, rruga që do të shkojë nga Bosnja dhe Hercegovina në Shqipëri do të ndahet në dy drejtime, njëri do të shkojë në kufirin me Serbinë, tjetri do të vazhdojë përmes Tivarit dhe Ulqinit drejt Shqipërisë.

„Mendojmë se me ndërtimin e këtyre dy autostradave dhe zgjerimin e rrugëve ekzistuese do të mundësojmë që çdo pjesë e vendit të lidhet maksimalisht”, tha kryeministri.

Sipas planit hapësinor është planifikuar edhe ekzistimi i shtatë aeroporteve në Mal të Zi.

“Sigurisht që nuk bëhet fjalë për aeroporte të mëdha, ka të bëjë edhe me aeroporte më të vogla. Përveç Tivatit dhe Podgoricës, aeroporte të mëdha janë planifikuar edhe në Nikshiq dhe Berane. Aeroportet janë planifikuar në mes të Tivarit dhe Ulqinit, e më pas në Plevle dhe Zhablak. Këto janë aeroporte që do të kenë më shumë një rol turistik për avionët e vegjël”, tha Abazoviq.

Në fund, bëhet fjalë, siç sqaron ai, për tre aeroporte në veri, një aeroport të madh në Berane dhe dy në Plevle dhe Zhablak. Në rajonin qendror, siç thotë ai, janë dy aeroporte në Podgoricë, si dhe në Tivat, Tivar dhe Ulqin. “Kjo do të plotësojë të gjitha nevojat e Malit të Zi deri në vitin 2040”, tha kryeministri.

SHARE