QË NGA SHTATORI, TRANSFORMIMI DIXHITAL I SISTEMIT ARSIMOR

Ministri i Arsimit, Damir Shehoviq, njoftoi një projekt pilot “Klasë dixhitale”, e cila, siç tha ai, do të fillojë një transformim të plotë dixhital të sistemit arsimor.

“Unë lirisht mund të them se kjo është një pikë kthese që nënkupton modernizimin e procesit arsimor, dhe në të njëjtën kohë heqjen dorë nga mënyra tradicionale anakronike e vjetëruar e paraqitjes së përmbajtjes mësimore,” tha Shehoviq, për TVMZ.

Siç bëri të ditur ai, projekti nënkupton që, nga 1 shtatori, çdo nxënës i klasës së parë, të gjithë shtatë mijë e gjysëm nxënës në 500 klasa dhe 500 mësuesit e tyre, përveç teksteve klasike, kanë edhe shtimin e teksteve shkollore dixhitale, pra përmbajtjes dixhitale.

“Këto përmbajtje dixhitale do të paraqiten në formën e animacionit 2D dhe 3D, materialeve video, simulimeve, modeleve virtuale që do të lidhen me kurrikulën dhe përmbajtjen e librit shkollor. Fëmijët do të në një mënyrë moderne, evropiane nga viti i ardhshëm shkollor të jenë në gjendje të përvetësojnë njohuritë dhe ta bëjnë atë njohuri më të përhershme për ta “, tha Shehoviq.

Siç njoftoi Ministri i Arsimit, sot do të nënshkruhet një kontratë me kompaninë M: tel, e cila do të financojë projektin.

Gjithashtu, Shehoviq tha se plani është që të gjitha klasat të pajisen me një sinjal wi-fi cilësor. Gjithashtu, plani është që të zëvendësohen të gjitha pajisjet kompjuterike në të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme deri në shtator dhe të prokurohen borde inteligjente dhe “TV smart” deri në klasën e gjashtë të shkollës fillore, për të cilat Ministria e Arsimit, në bashkëpunim me Bankën Evropiane të Investimeve, vendosi mënjanë 4-5 milion.

Regjistrimi elektronik në shkollat ​​fillore ka filluar dje. Shehoviq tha se ditën e parë, rreth 2,800 nxënës janë regjistruar.

Ai theksoi se shërbimi i regjistrimit elektronik është në dispozicion të prindërve 24 orë në ditë, që procedura është thjeshtuar maksimalisht, dhe se prindërit privohen nga nevoja për të paraqitur ndonjë dokument sepse procesi është plotësisht i automatizuar.

Ministri i Arsimit tha se, falë projektit “Mëso në shtëpi”, viti shkollor do të përfundojë në mënyrë të rregullt, në përputhje me parashikimin e përcaktuar me kalendarin e shkollës. Kjo do të thotë që viti shkollor do të përfundojë në 12 qershor, pra në 20 maj për nxënësit në klasat përfundimtare të shkollave fillore dhe të mesme.

SHARE