HOTELIERET MBETËN PA NDIHMËN E SHTETIT

Shoqata e Hoteliereve të Malit të Zi njoftoi se prej më 1 dhjetor, këto ndërmarrje nuk ka ndihmë nga shteti dhe se ndihma për këtë sektor është urgjente. “Mbyllja e ambienteve të hotelierisë për shkak të pamundësisë për të bërë biznes në kushte të tilla është zgjidhja më e keqe dhe do të kishte pasoja negative të paparashikueshme, jo vetëm për anëtarët e shoqatës sonë dhe punonjësit tanë e familjet e tyre, por edhe për të gjitha aktivitetet e ndërlidhura dhe shoqërinë në tërësi. Prandaj, ne presim që kërkesa jonë të analizohet sa më shpejt të jetë e mundur dhe që, javën e ardhshme, të kemi informacione të kthyeshme dhe miratimin e të paktën masave afatshkurtra, urgjente, dhe më vonë, në partneritet, të vijmë në një plan afatgjatë për ta bërë këtë biznes të prosperuar dhe të qëndrueshëm,” thanë ata. Ata pranojnë si një sinjal pozitiv pozicionet e deklaruara publikisht të ministrave të ngarkuar me sektorët ekonomikë dhe financiarë në Qeveri se nuk do të marrin asnjë vendim në lidhje me kushtet e punës dhe ndihmën e shtetit për këtë sektor, të rrezikuar nga pandemia, pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Shoqatës së Hotelierëve. Ata thanë se ishin të inkurajuar nga njoftimi se çdo ndihmë do të bazohet në tregues realistë ekonomikë dhe financiarë.

SHARE