DAKORDOHEN PËR VOTIMIN NË DISTANCË

Në Kolegjiumin e Kryetarit të Kuvendit, deputetët e qeverisë dhe opozitës ranë dakord mbi ndryshimet në Rregulloren e Procedurës që do të mundësojnë votimin në distancë.  Deputetët do të votojnë për atë propozim në seancën e Kuvendit, e cila ishte planifikuar më parë për 23 nëntor. Partia Demokratike e Socialistëve tashmë ka njoftuar se do të mbështesë një zgjidhje të tillë.  Kjo do të krijojë kushtet që Gazeta Zyrtare të publikojë vendimin për ndryshimin e Rregullores së Procedurës. “Kështu, më 2 dhjetor, deputetët të cilët përfundimisht do të infektohen me koronavirus dhe në vetë-izolim do të jenë në gjendje të votojnë për zgjedhjen e një qeverie të re, por edhe për të gjitha çështjet e tjera”, tha Beçiq.  Pas kolegjiumit, ai poashtu njoftoi se një numër i konsiderueshëm i deputetëve aktualisht janë të infektuar me koronavirus. “Unë jam i kënaqur të vë në dukje se qeveria dhe opozita kanë arritur një konsensus mbi Projektvendimin për Ndryshimet në Rregulloren e Parlamentit të Malit të Zi, i cili do të mundësojë funksionimin e qetë të Parlamentit të Malit të Zi gjatë situatës emergjente të shkaktuar nga epidemia Covid-19”, shkruan në Twitter, Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Alleksa Beçiq.

SHARE