MALI I ZI ËSHTË I PËRKUSHTUAR NË BASHKËPUNIMIN RAJONAL

Sot, Ministri i Punëve të Jashtme Gjorgje Radulloviq u takua me Sekretaren e Përgjithshme të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Majlinda Bregu dhe theksoi se Mali i Zi, si më parë, do të jetë një partner i përgjegjshëm dhe i besueshëm, duke mbështetur të gjitha aktivitetet e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal që janë të rëndësishme për perspektivën evropiane të rajonit. Ministri i Jashtëm malazes përsëriti angazhimin e Malit të Zi për zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe bashkëpunimin rajonal, si një nga tre përparësitë kryesore të politikës së jashtme, e cila reflektohet në pjesëmarrjen aktive të Malit të Zi në 35 nisma rajonale. “Ne do të përpiqemi të zbatojmë aktivitetet nga Plani i Veprimit i miratuar së fundmi për Tregun e Përbashkët Rajonal (2021-2024),” tha Ministri Radulloviq. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, si dhe projektet për zhvillimin dhe promovimin e turizmit në Rajon, duke pasur parasysh se qytete dhe rajone të caktuara të Malit të Zi janë përfshirë në rrugët e përbashkëta rajonale. Sekretarja e Përgjithshme Bregu vuri në dukje se një nga përparësitë e Këshillit është bashkëpunimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në kontekstin e krijimit të Tregut të Përbashkët Rajonal. Ajo theksoi se Mali i Zi është një partner i rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar rëndësinë e aktiviteteve të përbashkëta në lidhje me heqjen e barrierave tregtare, lehtësimin e transferimit të parave, lëvizjen e njerëzve dhe heqjen e roamingut në vitin 2021 në Rajon. Bashkëbiseduesit ranë dakord të vazhdojnë komunikimin dhe aktivitetet intensive, të cilat janë pjesë integrale e procesit të pranimit të rajonit në Bashkimin Evropian.

SHARE