PROJEKTLIGJI PËR ORIGJINËN E PRONËS DERI MË 15 TETOR

Grupi i punës për hartimin e ligjit për origjinën e pronës po përgatit zgjidhje normative me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtarë nga Britania e Madhe, Italia dhe Sllovenia, njoftoi Kabineti i Zëvendëskryeministrit Dritan Abazoviq. Ata shtojnë se Grupi i Punës do të ketë një draft të atyre zgjidhjeve deri më 15 tetor, kur teksti do të shkojë në diskutim publik. Ata shtojnë se Ligji do të jetë një përmbledhje e rregulloreve nga disa sisteme të ndryshme shtetërore, të harmonizuara me praktikat evropiane dhe ligjet e zbatuara në vendet e BE-së. “Miratimi dhe zbatimi i Ligjit për Origjinën e Pronës do t’i bëjë të qartë qytetarëve se ai është prishur me praktikat e mëparshme politike dhe ka filluar një luftë më efektive kundër korrupsionit, e cila do t’u sjellë qytetarëve një ndjenjë më të madhe drejtësie dhe një hap të madh përpara në negociatat me BE –në,” thuhet në deklaratë të lëshuar nga Kabineti i Zëvendëskryeministrit. Ata konkludojnë se Ligji për Origjinën e Pronës është një nga ligjet sistemike të premtuar qytetarëve në Marrëveshjen që tre udhëheqësit e koalicioneve fituese e nënshkruan në Shtator 2020.

SHARE