BARNAT ME RECETË NUK DO TË SHPËRNDAHEN NË TË GJITHA FARMACITË PRIVATE

Nga tetori, qytetarët nuk do të mund të marrin ilaçe me recetë në të gjitha farmacitë private si më parë, sepse Fondi i Sigurimeve Shëndetësore e ka kufizuar atë mundësi. Gjegjësisht, një kompani private do të caktojë dy farmacitë e saj në Podgoricë, dhe një në qytete të tjera. Arsyeja për këtë vendim, siç njoftuan nga Fondi, është konkurrueshmëria më e mirë dhe madje përfaqësimi i farmacive private dhe shtetërore. Dje, FSSH -ja shpalli një thirrje publike për lidhjen e kontratave me farmacitë private, në mënyrë që qytetarët të kenë akoma mundësinë të marrin ilaçe me recetë nga individët privatë. Thirrja publike do të zgjasë 15 ditë.

SHARE