MINISTRIA E ARSIMIT PO PËRGATIT NDRYSHIME NË LIGJIN PËR SHFUQIZIMIN E TREMUJORIT TË PARË DHE TË TRETË

Ministria e Arsimit po përgatit ndryshime në ligj me të cilat do të shfuqizohen klasifikimi i parë dhe i tretë, përkatësisht tremujori i parë dhe i tretë, në shkollat ​​në Mal të Zi, njoftoi Jasna Jovanoviq nga ministria përkatëse në TV Vijesti.

“Sigurisht që do të ketë obligim që të vlerësohen rregullisht nxënësit. Ne kemi formuar grupe punuese, kemi bërë ftesë publike për organizatat joqeveritare për ndryshimin e ligjeve ombrellë”, tha Jovanoviq.

Ministria ka filluar edhe me projektin e vendosjes së video-mbikqyrjes në shkollat ​​fillore dhe të mesme në korridoret dhe oborret e shkollave.

“Disa shkolla tashmë kanë ofruar video survejim nga fondet e tyre apo donacione të ndryshme. Disa sisteme tashmë janë të vjetruara, ndaj Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit do të bëjë përpjekje të mëdha për ta zgjidhur edhe këtë problem, sepse është vërtet e nevojshme”, theksoi ajo.

Nga viti i ardhshëm shkollor do të fillojnë punën edhe asistentët për parandalimin e dhunës dhe vandalizmit.

“Ai projekt pilot do të zgjasë nga shtatori 2024 deri në qershor 2025 për të parë se si do të dalë programi në praktikë. Ne kemi planifikuar gjithashtu testime psikologjike për njerëzit që do të hyjnë në shkollat ​​tona,” tha ajo.

SHARE