KE-ja NË MAJ MBI LIGJET PROKURORIALE

Komisioni Evropian (KE) do të publikojë një qëndrim mbi reformat gjyqësore dhe modelet e ndryshimit të prokurorisë në maj, kur të publikohet një dokument pune për kapitujt 23 dhe 24, shkruan Dan. Sipas informacioneve që posedon Dan, dokumenti do të sigurojë një pasqyrë gjithëpërfshirëse të situatës në fushën e reformës institucionale, dhe veçanërisht në fushën e mbuluar nga Kapitujt 23 dhe 24 të gjyqësorit, të drejtat themelore dhe sigurinë. KE do të shpallë gjithashtu qëndrimin e saj mbi ndryshimet në zyrën e prokurorit, dmth modelet nga ligjet e prokurorëve të propozuara nga shumica parlamentare. Siç ishte njoftuar më parë nga Qeveria, pasi projektligji për zyrën e prokurorit të shtetit u paraqit në Komisionin Evropian, ai iu dorëzua Këshillit të Evropës.

SHARE