PËRMES DIALOGUT PËR ZGJIDHJET MË TË MIRA PËR LIGJIN E RI

Konferenca “Drejt mbikëqyrjes më të mirë parlamentare: Çfarë mund të bëjë ligji për Kuvendin” është rezultat i bashkëpunimit të mirë midis dhomës më të lartë legjislative dhe përfaqësuese të qytetarëve dhe sektorit joqeveritar, tha Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi Alleksa Beçiq. Ai shtoi se Kuvendi demonstron kështu hapjen dhe aftësinë për të qenë një forum për dialog mbi tema të ndryshme që lidhen me jetën parlamentare, shoqërinë dhe shtetin. Konferenca është mbajtur sot në organizimin e Institutit të Alternativave në Sallën Blu të Kuvendit dhe qëllimi është gjetja e zgjidhjeve më të mira për ligjin e ri për Kuvendin. “Duke marrë parasysh që në momentin aktual politik dhe shoqëror parlamentarizmi në Malin e Zi, si nga ana funksionale ashtu dhe institucionale, ka arritur një nivel më të lartë që kërkon një qasje tjetër normative, konferenca e sotme duhet të përdoret si një shans për të treguar nevojën për të riafirmuar rolin e parlamentit dhe si një forum, duke marrë parasysh zgjidhjet më të mira që duhet të përfshihen në përmbajtjen e ligjit në fjalë,” tha Beçiq. Ai kujtoi se një grup punues ishte formuar në Parlament për të punuar në analizën e rregullave të procedurës dhe rregullave, duke theksuar kënaqësinë me faktin se ishte arritur një marrëveshje që hapi tjetër do të ishte puna për miratimin e Ligjit për Kuvendin.

SHARE