KOSHUTA: SHKELJA E MASAVA PËR NJË MUAJ E GJYSMË KUSHTOI 35,000€

Drejtori i Drejtorisë për Inspektimin e Çështjeve, Alija Koshuta tha se numri i inspektorëve që monitorojnë shkeljet e masave epidemiologjike nuk është thelbësor në luftimin e epidemisë së koronavirusit, dhe se përgjegjësia është më shumë e atyre që organizojnë biznesin dhe e qytetarëve. Në programin e mëngjesit të TVMZ, ai hodhi poshtë të gjitha akuzat kundër punës së tyre, duke deklaruar se të dhënat tregojnë se ata po e bëjnë punën e tyre me cilësinë më të lartë. Ai vuri në dukje se për një muaj e gjysmë këtë vit, ata kishin më shumë se 10,000 kontrolle, gjatë të cilave u vendosën 35,000 euro në gjobë dhe urdhra për shkelje. Ai tha se kishin paraqitur një kërkesë në gjykatat kompetente për të filluar procedurat e kundërvajtjes në 35 raste: “Kjo kryesisht u referohet atyre subjekteve që kanë shkelur vazhdimisht masat e ministrisë.” Duke komentuar tubimet në apartamente private, Koshuta thekson se në atë rast nuk është kompetencë e administratës që ai drejton. “Shërbime të tjera janë në krye, qofshin ato komunale, inspektime lokale apo polici, sepse ne e dimë që vizitat në shtëpi janë gjithashtu të ndaluara. Kush do ti kontrollojë ato,” pyeti Koshuta.

SHARE