FATURA MESATARE E ENEGJERISË PËR MUAJIN JANAR 42 €

Fatura mesatare e energjisë elektrike gjatë muajit janar për familjet në Mal të Zi është 42 euro, thekson Industria e Energjisë Elektrike të Malit të Zi. Familjet në Berane regjistruan konsumin më të ulët mesatar prej 21.60 EUR, ndërsa konsumi mesatar më i lartë në muajin e kaluar ishte në Podgoricë, ku familjet konsumuan mesatarisht energji elektrike në vlerë prej 54.28 EUR. Në janar 2021, familjet konsumuan 137,936,583 kilovat, që është 11.16 përqind më shumë se konsumi i realizuar në dhjetor 2020, domethënë 2.6 përqind më shumë se konsumi i realizuar gjatë janarit 2020. “Ne u kujtojmë konsumatorëve se më 22 shkurt, në ndërtesën administrative të Industrisë së Energjisë Elektrike të Malit të Zi në Nikshiq, në orën 11:00, do të ketë një tërheqje të çmimeve në lojën shpërblyese Ekipi i Artë – gjithmonë fitues. Fondi i çmimit përbëhet nga 200 zbritje prej 50 eurosh dhe 100 zbritje prej 100 eurosh në faturat e energjisë elektrike, për anëtarët e Ekipit të Artë që përdorin shërbimin elektronik të faturave,” theksuan ata.

SHARE