USHTRIA E MALIT TË ZI KA NJË PËRGJEGJËSI TË MADHE PËR SFIDAT E ARDHSHME

Kryeministri i Malit të Zi, Zdravko Krivokapiq tha se kazerma në Danillovgrad është një nga kazermat më të pajisura të Ushtrisë, e cila, edhe pse e vogël në formimin e saj, ka një traditë dhe përgjegjësi të madhe përpara sfidave të ardhshme. Sot, së bashku me Zëvendëskryeministrin Dritan Abazoviq dhe Ministren e Mbrojtjes Olivera Injac, vizitoi kazermat “Millovan Sharanoviq” në Danillovgrad. Ai tha se “ushtria dhe njerëzit kanë qenë në një marrëdhënie të pandashme dhe se marrëdhënia është trashëguar deri më sot”. Ushtria, siç tha ai, është pjesë e sistemit dhe është e ngarkuar me mbrojtjen e të gjithë qytetarëve, dhe profesionalizimi i saj është një kusht përparësor për të vazhduar të kryejë detyrat e saj të synuara në mënyrën më efikase. Sipas Krivokapiq, misioni i Ushtrisë është që çdo qytetar i Malit të Zi ka një arsye për të ndërtuar një marrëdhënie respekti të sinqertë dhe të merituar për të në të ardhmen. Ai tha se reformat e njoftuara nga Ministrja e Mbrojtjes “premtojnë siguri dhe inkurajim në punë dhe trajnim për të gjithë qytetarët e Malit të Zi”. Siç u njoftua nga Qeveria, Krivokapiq tha se politika dhe aktivizmi politik nuk do të kenë vend në Ushtri. Ai gjithashtu tha se nuk duhet të ketë arbitraritet dhe joprofesionalizëm në Ushtrinë e Malit të Zi. “Ne kemi mundësinë, që të bashkuar me synimet dhe qëllimet e mira, reputacioni i Ushtrisë së Malit të Zi, Ministrisë së Mbrojtjes dhe shtetit të Malit të Zi, të shkëlqejnë përsëri me lavdi të plotë! Ushtria është dhe duhet të jetë, një pasqyrë e një shteti dhe shoqërisë,” theksoi Krivokapiq.

SHARE