PROJEKTI PËR TË NDIHMUAR MALIN E ZI NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIN E BURIMEVE NJERËZORE

Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj, së bashku me kolegët e tij, ka takuar përfaqësuesin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Mal të Zi, Orlando Fusko.

“Një falënderim i veçantë për përfaqësuesit e Delegacionit të BE-së, të cilët mbështetën ekipin tim dhe bënë të mundur sigurimin e fondeve për financimin e projektit, i cili do të prekë drejtpërdrejt dy fusha kyçe të reformës: përmirësimin e procesit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët dhe ekonominë”, tha ministri Dukaj.

Ministri përshëndeti fillimin e një projekti të rëndësishëm për reformën e administratës publike në Mal të Zi dhe vuri në dukje se ekipi i tij do të jetë i përkushtuar për zbatimin me sukses të projektit.

“Do të keni mbështetjen e plotë, pres që do të vazhdojmë bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe të suksesshëm për të arritur qëllimet strategjike të kësaj Qeverie, që janë të kemi një administratë publike kompetente dhe profesionale, si dhe shërbime me të cilat qytetarët do të jenë të kënaqur,“ tha Dukaj.

Fusko theksoi përkushtimin e BE-së për të mbështetur Malin e Zi në rrugën drejt një administrate shtetërore më efikase dhe profesionale, e cila do të jetë e orientuar drejt qytetarëve në të gjitha nivelet.

SHARE