GJELOSHAJ: MALI I ZI DO TË MARRË PJESË NË MËNYRË AKTIVE NË TË GJITHA NISMAT RAJONALE QË SYNOJNË AFRIMIN ME TREGUN E BE-së

Zëvendëskryeministri për Politikë Ekonomike Nik Gjeloshaj mori pjesë në Forumin Ekonomik të Vjenës me rastin e 20-vjetorit “Dialogu i Vjenës për të Ardhmen”, i cili bashkon vendet e Evropës Juglindore dhe Azisë Qendrore me qëllim të promovimit të zhvillimit ekonomik, bashkëpunimit rajonal dhe integrimit.

Në seancën e katërt, përveç Gjeloshaj, morën pjesë edhe kryetarët e qeverive të Bullgarisë, Republikës së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.

Tema e forumit të 20-vjetorit ishte “Vazhdimi i ndërtimit të urave ekonomike në kohë të vështira”.

Në Forumin e Vjenës, zëvendëskryeministri Gjeloshaj vuri në dukje se Mali i Zi është fuqishëm i përkushtuar për forcimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe shumëpalësh, si dhe për mbështetjen e përpjekjeve të përbashkëta që synojnë prosperitetin ekonomik dhe qarkullimin më të lehtë të mallrave dhe njerëzve në Ballkanin Perëndimor.

Ndër prioritetet e Qeverisë së 44-të të Malit të Zi, Gjeloshaj vuri në dukje një strategji të re për rritje të qëndrueshme ekonomike dhe futjen e zgjidhjeve inovative si ekonomia digjitale, e zgjuar dhe e gjelbër, të cilat janë kyçe për përmirësimin e proceseve të prodhimit dhe kushteve të jetesës.

“Përmes arritjes së stabilitetit fiskal, Qeveria e Malit të Zi është e vendosur të përfitojë nga tranzicioni i gjelbër dhe digjital, duke forcuar konkurrencën dhe duke forcuar lidhjet tregtare, e cila është thelbësore për të ushqyer sektorët ekonomikë me vlerë më të madhe të shtuar”, tha Gjeloshaj.

Në fund, zëvendëskryeminstri Gjeloshaj konkludoi se Qeveria e Malit të Zi është euroatlantike dhe partnere e besueshme e NATO-s dhe se në këtë proces, si shtet i ardhshëm anëtar i BE-së, është e vendosur për të përmbushur të gjithë hapat e nevojshëm dhe për të marrë pjesë në të gjitha nismat rajonale që synojnë afrimin me tregun e BE-së.

SHARE