NJË NUMËR I MJAFTUESHËM POSTIERËSH SIGUROHET PËR PAGESËN E SHTESËS SË FËMIJËVE

Pagesa e përfitimeve të fëmijëve duhet të fillojë brenda disa ditësh. Posta e Malit të Zi pret pagesën e parave për këto qëllime nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe siç tha drejtoresha e qendrave rajonale të Postës së Malit të Zi Lidija Peroviq, është siguruar një numër i mjaftueshëm postierësh për shpërndarjen e parave në adresat e shtëpisë së përdoruesve. Siç ka shpjeguar Peroviq në programin e mëngjesit të TVMZ, postierët do të vijnë në adresat e shtëpive gjatë ditëve të javës, por meqenëse ekziston mundësia që atëherë të mos arrihet deri te përdoruesi, shpërndarja do të organizohet të shtunën e parë pasuese. Siç theksoi ajo, me raportin për tatimin mbi të ardhurat mund të vijnë për të tërhequr shtesën në sportele, si dhe mund të kenë edhe një person të autorizuar që mund t’ua tërheqë këto para.

SHARE