DEPUTETËT BRENDA SHTATË DITËVE TË PROPOZOJNË MODELININ E PUNËS SË KËSHILLIT

Anëtarët e Këshillit për reformë të mëtejshme të Legjislacionit Zgjedhor dhe reformave tjera,  duhet të propozojnë brenda shtatë ditëve modelin dhe dinamikën e punës së këtij trupi punues, u ra dakord sot gjatë seancës së parë të këtij Këshillit.

Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit të MZ, propozoi që Sekretari i këtij Këshillit  të jetë Vllatko Shqepanoviq.

Ndërsa, Këshilli e obligoi sekretarin, që në afat sa më të shkurtër të formoi Sekretariatin.

Gjithashtu ngarkuan Sekretariatin e Këshillit që të përgatis dhe dërgoi shkresa në OSBE, ODIHR-së dhe Komisionit Evropian.

SHARE