MË SHUMË SE 36,000 APLIKIME PËR NDIHMË PËR FËMIJË

Nga 1 deri më 30 shtator, Qendrat për Punë Sociale morën 36,121 kërkesa për ndihmë për fëmijë dhe në të njëjtën kohë morën një numër vendimesh, dërgimi i të cilave filloi përmes Postës së Malit të Zi, njoftojnë nga Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale. Departamenti i kryesuar të cilin e udhëheqë Milojko Spajiq shpjegoi se nëse një fëmijë nuk e realizon të drejtën për shtesën e fëmijëve të tetorit, pagesa e të cilit pritet në mes të nëntorit, kjo do të thotë se ai nuk i ka plotësuar kushtet ligjore. Ata kujtojnë se pagesa e ndihmës për fëmijët deri në gjashtë vjeç, financimi i të cilëve u sigurua nga Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale, fillon në mes të nëntorit.

SHARE