ARMENKO, VUKÇEVIQ, NOVAKOVIQ DHE RUZHIÇIQ PROPOZOHEN PËR GJYQTARË TË GJYKATËS KUSHTETUESE

Komisioni Kushtetues i propozoi Kuvendit që për gjyqtare të Gjykatës Kushtetuese të zgjidhen Snezhana Armenko, Ilija Vukçeviq, Jadranka Novakoviq dhe Jelena Ruzhiçiq. Propozimi për zgjedhjen e katër gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese u përcaktua me votat e përfaqësuesve të Frontit Demokratik, Malit të Zi Demokratik, Partisë Popullore Socialiste dhe Lëvizjes Qytetare URA. Ata janë zgjedhur në bazë të një thirrjeje publike nga 1 gushti. Për zgjedhjen e katër gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, 17 kandidatë plotësuan kushtet ligjore dhe vendimin përfundimtar për zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese e merr Kuvendi.

SHARE