PËRSËRITJE E VOTIMIT NË DY VENDVOTIME NË SHAVNIK

Votimi nesër do të përsëritet në dy vendvotime në Shavnik dhe të drejtë vote kanë 541 votues. Zgjedhjet lokale do të përsëriten në vendvotimin në ndërtesën e Komunës së Shavnikut, ku të drejtë vote kanë 483 votues dhe në fshatin Krushevicë, ku të drejtë vote kanë 58 votues. Në këto qendra votimi u pezullua votimi në tre ciklet e mëparshme zgjedhore, më 23 tetor, më 30 tetor dhe 6 nëntor, pasi disa anëtarë të këshillave të votimit nuk i lejuan votuesit të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Qendrat e votimit do të hapen në orën 07:00 dhe do të mbyllen në orën 20:00. Presidenti i Malit të Zi, Millo Gjukanoviq, u ka bërë thirrje institucioneve kompetente që të sigurojnë që qytetarët të cilët kanë të drejtën e votës në Shavnik, nesër ta ushtrojnë këtë të drejtë kushtetuese. Ai tha se tentativa e katërt zgjedhore do të tregojë nëse institucionet “pas dy vitesh shpërbërje sistematike” nuk janë plotësisht në gjendje të kryejnë detyrën e tyre themelore, pra mbrojtjen e interesave të shtetit dhe qytetarëve të tij.

SHARE