VUKOVIQ: PODGORICA LOKOMOTIVË PËR ZHVILLIMIN DHE MODERNIZIMIN E MALIT TË ZI

Kryeqyteti është lokomotivë e zhvillimit dhe modernizimit të Malit të Zi modern, vlerësoi kryetari i Podgoricës, Ivan Vukoviq.

Ai shtoi se besimi i qytetarëve e detyron administratën e qytetit të vazhdojë të punojë Më zellshëm.

Vukoviq sot, në seancën e Kuvendit të Qytetit, me rastin e raportit për punën e kryetarit të komunës dhe administratës dhe shërbimeve për vitin e kaluar, tha se ata në bashkëpunim me Qeverinë  krijuan parakushte të domosdoshme për fillimin e realizimit të projekteve të shumta.

“Mbështetja dhe besimi i qytetarëve më tepër na obligojnë dhe na motivojnë që të vazhdojmë të punojmë dhe të krijojmë gjëra me vlerë, në mënyrë që gjeneratave të ardhshme të ua lëmë më shumë  sesa ne kemi trashëguar”, tha Vukoviq.

Siç kumtohet Vukoviq ka thënë se  duke zbatuar projektet e caktuara, Podgorica do të fitojë një unazë komunikacionit, në të cilën transiti do të zhvendoset nga  qyteti dhe do të mundësojë qarkullim më të shpejtë të komunikacionit në rrugët e qytetit.

Përveç projekteve të mëdha të infrastrukturës, Vukoviq tha se gjatë vitit të kaluar, infrastruktura rrugore e zgjeruar është zgjeruar në të gjithë territorin e Podgoricës, në përputhje me planet dhe nevojat e qytetarëve.

SHARE