MIRATOHET PROGRAMI PËR BASHKËNGJITJEN E MALIT TË ZI NË BE 2024-2027

Qeveria e Malit të Zi ka miratuar Programin për anëtarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian (BE) për periudhën 2024-2027, i cili parasheh që deri në fund të vitit të ardhshëm të përfundojnë numri më i madh i obligimeve nga agjenda evropiane.

Qeveria njoftoi se Programi i Anëtarësimit është në përputhje me Programin e punës afatmesme të Qeverisë dhe se synimi i tij është të vazhdojë rrugën e vendit drejt harmonizimit me trashëgiminë  përkatëse ligjore në të gjitha fushat e negociatave.

Programi, në të 33 kapitujt e negociatave, përfshin 718 plane dhe një numër i caktuar aktesh përsëriten përmes disa kapitujve”, thuhet në njoftim.

Prioritetet kryesore të Qeverisë për periudhën e ardhshme janë Mali i Zi si shtet i sundimit të ligjit dhe anëtar i besueshëm i BE-së dhe NATO-s, një sistem financiar dhe ekonomik i qëndrueshëm për një vend të pasur, qytetarë dhe individë të shëndetshëm dhe të arsimuar si themel të një shoqërie solidare dhe me prosperitet.

SHARE