SHKOLLAT DO TË ZGJEDHIN MIDIS DY MODELEVE TË MËSIMDHËNIES

Java e parë e gjysëmvjetorit të dytë do të zhvillohet online, pas së cilës shkollat do të zgjedhin njërin nga dy modelet e ofruara në përputhje me hapësirën dhe kapacitetet e tyre të personelit, tha Martin Qallasan, kreu i Grupit të Punës i ngarkuar me përgatitjen e modeleve për organizimin e klasave në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sporteve. “Modeli i parë nënkupton që të gjithë fëmijët të shkojnë në shkollë në përputhje me masat epidemiologjike, i cili është gjithashtu rekomandimi i ekipit tonë të punës për të gjitha shkollat që kanë mundësinë për të zbatuar këtë model. Modeli i dytë që kemi propozuar për shkollat fillore kërkon që nxënësit e ciklit të parë (nxënësit të klasave të para, të dyta dhe të treta) të ndjekin mësimet në shkollë, ndërsa nxënësit e klasave të tjera të shkojnë në shkollë në mënyrë alternative. Rekomandimi në lidhje me zbatimin e modelit të dytë në shkollat e mesme është që nxënësit e viteve të katërta duhet të shkojnë në shkollë, ndërsa nxënësit e klasave të tjera të zhvillojnë mësimin në mënyrë alternative. Është e detyrueshme që pjesa praktike e orëve të zhvillohet në shkollë. Sa i përket mësimdhënies për lëndët e arsimit të përgjithshëm, ai do të kryhet në mënyrë alternative, pra në shkolla dhe online. Se cili model do të zbatohet varet nga vetë shkollat,” deklaroi Qallasan. “Nëse administratat e shkollës nuk janë të kënaqur me zbatimin e një modeli në mësimdhënie dhe nëse ai del se nuk është funksional në praktikë, ose nëse ka një ndryshim në situatën epidemiologjike, shkollat mund të kalojnë në një model tjetër të organizimit të mësimdhënies. Modeli më i mirë, sigurisht, për sa i përket cilësisë së mësimdhënies, është që të gjithë fëmijët të jenë në shkollë,” tha ai. Ai theksoi se përfaqësuesit e Ministrisë dhe grupit të punës në periudhën e mëparshme kanë pasur bisedime me shumicën e drejtorëve të shkollave, në bazë të të cilave ky pozicion kryesisht u pranua.

SHARE