ZENKA: QEVERIA E MALIT TË ZI TREGON ANGAZHIM TË PLOTË PËR TË ARRITUR BARAZINË GJINORE

Në vitin 2018, 11 projekte të OJQ-ve u mbështetën me një total prej 171,000 € në fushën e barazisë gjinore, ndërsa në vitin 2019 u ndanë 290,000 € në këtë fushë, që është më shumë se 50% krahasuar me vitin e kaluar, për 24 projekte. Ministri Zenka prezantoi kontrata për organizatat joqeveritare të cilat u miratuan për financimin e projekteve / programeve të organizatave joqeveritare në fushën e barazisë gjinore në konkursin publik “Çelësi është në duart e grave” për vitin 2019 një konfirmim tjetër i realizimit të qëllimeve tona të përbashkëta strategjike. Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave në Mal të Zi ka vazhduar bashkëpunimin e mirë me sektorin civil. Në mbështetje të kësaj janë aktivitete të shumta të përbashkëta, fushata, trajnime, hulumtime, zbatim të projekteve që ndikojnë drejtpërdrejt në mbrojtjen e së drejtës së diskriminimit bazuar në gjininë, zhvillimin personal dhe shoqëror të grave, pjesëmarrjen në proceset sociale të rëndësishme për avancimin e pozitës së përgjithshme të grave në Mal të Zi.

SHARE