MARRËVESHJA PËR ÇMIMIN E BUKËS DERI NË FUND TË JAVËS

Shoqata e Bukpjekësve do të përpiqet të pajtohet me ministritë kompetente dhe përfaqësuesit e zinxhirëve të shitjes me pakicë deri në fund të kësaj jave që çmimi i një bukë të bardhë të mbetet 50 cent deri në fund të vitit, tha Veselin Nikolliq, nënkryetar i Grupit të Prodhuesve të Furrave. Nikolliq tha se bukëpjekësit do të përshtaten me rekomandimet e Qeverisë, me të cilat parashikojnë ata, por ai vuri në dukje se është e nevojshme që tregtarët të vendosin marzhe realiste. Sipas vlerësimeve të tij, pjesëmarrja e bukës së bardhë është 70 përqind në prodhimin e përgjithshëm, ndërsa kthimi është 15 përqind.

SHARE