REFORMAT EKONOMIKE PO PËRGATITEN NGA 59 EKSPERTË

Një ekip prej 59 ekspertësh do të përgatisë një program të reformave ekonomike për Malin e Zi nga viti i ardhshëm deri në 2023. Ekipi, i formuar nga Qeveria, drejtohet nga koordinatorja Bojana Boshkoviq nga Ministria e Financave, dhe zëvendësi i saj është Lubo Knezheviq nga Zyra e Kryeministrit.

Ekipi përfshin ekspertë nga pothuajse të gjitha departamentet, dhe mundësia lihet të punësojë ekspertë të tjerë.

Programi i reformës duhet të përfundojë dhe dorëzohet në Qeveri deri më 14 janar të vitit të ardhshëm, dhe më pas në Komisionin Evropian deri më 31 janar.

Përhapja e pandemisë Covid19 vlerësohet të ketë pasur një ndikim të fortë në fusha të ndryshme të ekonomisë, duke kufizuar rritjen dhe duke paraqitur sfida të rëndësishme për sistemet sociale dhe shëndetësore.

SHARE