TË U LEJOHET TË HUAJVE ORGANIZIMI I SINDIKATËS

Të huajve që punojnë në Mal të Zi duhet tu lejohen të drejta e barabarta, duke përfshirë organizimin e sindikatave dhe mundësinë për të kontaktuar me sindikatën për ndihmë, u theksua gjatë tryezës së rrumbullakët në Podgoricë të cilin e organizoi Sindikati i shëndetësisë dhe Unioni i Sindikatave të Lira të Malit të Zi.

Pjesëmarrësit ranë dakord se një mundësi e tillë do të përmirësonte pozitën e të huajve në punë në Mal të Zi. “Punëtorët që vijnë për të punuar në Mal të Zi kanë të njëjtat të drejta si shtetasit malazezë.

Punëdhënësi që ka marrë punonjësin e ndaluar është i obliguar, para se punëtori të arrijë në punë, të kërkojë leje pune të huaj në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale”, thuhet në deklaratë.

Kumtohet se, për të marrë leje për punën e një personi të huaj, duhet të sigurohet dëshmi se do të ketë strehim, pension dhe sigurim shëndetësor, dhe siguri në punë.

Shtohet se punëdhënësi është i detyruar të garantojë  për personin e huaj që e ka marrë  në punë. Siç thuhet, Mali i Zi ka miratuar Ligjin për Mbrojtjen e Shtetasve të Malit të Zi në punë jashtë vendit, me të cilin rregullohen të drejtat e tyre.

“Referimi i të punësuarve në punë të përkohshme jashtë vendit rregullohet me kontratë për bashkëpunimin të punës midis punëdhënësit vendas dhe personit të huaj”, thuhet në deklaratë.

SHARE