RRITJA E NDËRGJEGJËSIMIT PËR RËNDËSINË E TË DREJTAVE TË NJERIUT ËSHTË NJË ÇËSHTJE E VULLNETIT DHE MBËSHTETJES POLITIKE

Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut dhe të pakicave është një nga detyrat më të rëndësishme në programin e punës së kësaj qeverie, tha ministri Fatmir Gjeka në një bisedë me ambasadoren e SHBA në Mal të Zi Judy Raising Reinke. Ajo tha se raportet e Departamentit të Shtetit për gjendjen e të drejtave të njeriut në botë dhe se raporti i fundit i publikuar për Malin e Zi në prill të këtij viti, ndër të tjera vuri në dukje praninë e dhunës dhe kërcënimeve ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe anëtarë të grupeve të pakicave kombëtare, racore ose etnike, dhe krime të ngjashme që synojnë personat LGBT. Ambasadorja përcolli gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, shikueshmëri më të madhe të sfidave me të cilat përballen grupet vulnerabël në shoqëri, por edhe ndërgjegjësimin e publikut të gjerë për të drejtat dhe liritë e njeriut, si dhe tolerancën dhe pranimin e diversitetit. Sipas saj, ngritja e vetëdijes për rëndësinë e të drejtave të njeriut është çështje e vullnetit dhe mbështetjes politike.Ministri Gjeka e falënderoi për fjalët e mbështetëse dhe njoftoi se mandatin e tij do t’ia kushtojë punës për përmirësimin e gjendjes së të drejtave të njeriut dhe të pakicave. Ai e informoi ambasadoren për sfidat që ranë në sy në kohën e shkurtër të menaxhimit të tij, nga të cilat përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit rom dhe egjiptian, forcimi i barazisë gjinore, përmirësimi i legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të drejtave të minoriteteve dhe zbatimi anti-ligjet e diskriminimit janë prioritete.Bashkëbiseduesit konstatuan se bashkëpunimi i ngushtë dhe i vazhdueshëm me sektorin civil, partnerët ndërkombëtarë është i domosdoshëm në mënyrë që realizimi i qëllimeve strategjike të jetë i suksesshëm.

SHARE