SIMOVIQ: NUK KA GJËNDJE TË JASHTËZAKONSHME, MASA KUSHTETUESE

Të gjitha masat e marra ishin në përpjesëtim me qëllimin e dëshiruar për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e të gjithë qytetarëve dhe të bazuara në Kushtetutë, ligje dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, tha Kryetari i Trupit Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive dhe njëherësh Zëvendëskryeministri Millutin Simoviq, në një intervistë për gazetën “Dan”.

“Me vlerë të veçantë në punën tonë bashkëpunuese ka qenë respektimi i vazhdueshëm dhe përcjellja e propozimit të profesioneve dhe shkencave, ” tha Simoviq.

Duke marrë parasysh rrjedhën, shkallën dhe shpejtësinë e përhapjes së pandemisë, Qeveria, kujton Simoviq, ka formuar një Trup Koordinues Kombëtar të përbërë nga përfaqësues të profesionit mjekësor dhe institucione të shumta shtetërore përgjegjës për çështje shëndetësore, ekonomike, sociale dhe të sigurisë.

“Për t’iu përgjigjur të gjitha sfidave në një mënyrë efikase dhe në kohë, është formuar edhe Shtabi i gjashtë operacional, ku ditë e natë më shumë se 100 anëtarë punojnë dhe koordinojnë punën e dhjetëra mijëra njerëzve në terren. Ajo që inkurajon, dhe posaçërisht është detyruese, është mirëkuptimi dhe mbështetja e mbi 90 përqind të qytetarëve ndaj Qeverisë, Trupit Koordinues Kombëtar dhe masave të miratuara,” tha Simoviq.

Ai thotë se edhe në këtë situatë, ne kemi qenë dëshmitarë të përpjekjeve sporadike por të papërpunuara për tu politizuar, për të inkurajuar mosrespektimin e masave, ndërsa futëm elementë kombëtarë dhe të tjerë në realizimin e tyre.

“Ka pasur gjithashtu përpjekje të mëdha për të diskredituar personalisht anëtarët e TKK. Qëndrimi i pandarë i të gjithë neve nuk ishte të shikojmë prapa, por të ngremë më tej pragun personal të tolerancës dhe të përqendrojmë të gjitha energjitë tona në atë që është më e rëndësishmja për ruajtjen e shëndetit publik dhe jetën e qytetarëve,” tha Simoviq.

Të gjitha masat e propozuara dhe të publikuara në urdhrat e Ministrisë së Shëndetësisë, me propozimin e Institutit të Shëndetit Publik, me përfshirjen e institucioneve të shumta, në mënyrë rigoroze, siç tha Simoviq, janë marrë rreptësisht parasysh që të gjitha masat janë plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Malit të Zi dhe legjislacionin dhe e cila nuk parashikonte një shpallje të gjëndjes së jashtëzakonshme.

SHARE