ARRITJA E STANDARDEVE EVROPIANE QËLLIM PRIMAR

Qeveria ka vendosur që, në bashkëpunim me degët tjera të pushtetit, si dhe me Komisionin Evropian dhe vendet anëtare, të punojë edhe më me intensitet në plotësimin e detyrimeve nga të gjithë kapitujt negocues, në veçanti nga sundimi i ligjit, me qellim që deri në fundin e mandatit të vetë, të arrihet gatishmëria e brendshme për anëtarësim në BE, ka kumtuar bashkëbiseduesja kryesore Zorka Kordiq në takimin me koordinuesin rezident të OKB në Mal të Zi, Piter Llandberg. “Arritja e standardeve evropiane dhe ndërkombëtare si dhe të përvojave më të mira, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve, është qëllim primar i kësaj Qeverie”, ka deklaruar Kordiq.  Kordiq ka theksuar se Mali i Zi është i vendosur në realizimin e 17 qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm përmes 169 detyrave konkrete, në veçanti duke pasur para sysh se rreth dy të tretat e këtyre detyrimeve kanë të bëjnë me plotësimin e obligimeve në kuadër të 4 kapitujve plotësues, kapitullit 19, 23, 24 dhe të kapitullit 27.

SHARE