KOMISIONI I VENECIAS REKOMANDON QË TË MOS MIRATOHEN NDRYSHIME NË LIGJIN PËR PRESIDENTIN

Komisioni i Venecias rekomandoi që Kuvendi i Malit të Zi të mos miratojë ndryshime në Ligjin për Presidentin, të cilat i referohen procedurës për zgjedhjen e përfaqësuesit për përbërjen e Qeverisë. Ndryshimet e këtij ligji, të propozuara nga deputetët e Frontit Demokratik (FD), parashikojnë që mandati për përbërjen e qeverisë do të jetë nëse presidenti i vendit nuk e propozon mandatarin e Qeverisë, parasysh do të merret kandidati që ka mbështetjen e qartë të shumicës së deputetëve. Komisioni i Venecias, në opinionin e saj, në të cilin kishte qasje Agjencia MINA, rekomandoi që amendamentet të mos miratohen me ligj të zakonshëm dhe për rrjedhojë të mos miratohet Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Presidentin. Komisioni u bëri thirrje institucioneve shtetërore, çdo deputeti dhe të gjitha partive politike që të marrin pjesë në mënyrë konstruktive në zgjidhjen e ngërçit aktual. “Dhe për të gjetur kompromise konstruktive të nevojshme për marrjen e vendimeve të nevojshme jetike, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese”, thuhet në opinionin e Komisionit të Venecias.

SHARE