TË PAPUNË MË SHUMË SE 3.3%

Sipas të dhënave nga Byroja e Punësimit, në fund të tetorit, kishte 44.81 mijë persona tëpapunë në Malin e Zi, që është 3.3 përqind më shumë se në muajin shtator. Shkalla e papunësisë, sipas raportit mujor të Byrosë së Punësimit, u rrit nga 18.7 përqind në 19.31 përqind. Shkalla më e lartë, 32.7 përqind, u regjistrua në korrik të vitit 2000, ndërsa më  ulta ishte në gusht të vitit 2009, 10.1 përqind. Që nga fillimi i vitit, Byroja ka regjistruar 11.39 mijë punonjës të rinj. Që nga fillimi i vitit, janë shpallur 19.94 mijë vende të lira pune. ​

SHARE