DEPUTETËT SHQYRTOJNË RAPORTIN E PUNËS SË AVOKATIT TË POPULLIT

Deputetët vazhduan punën e tyre dhe në rend dite është raporti vjetor për punën e Mbrojtësit të të Drejtave dhe Lirive të Njeriut të Malit të Zi për vitin 2023 dhe Raporti për gjendjen e mbrojtjes së të dhënave personale dhe gjendjen e qasjes e lirë në informacion për vitin 2023.

Avokati i Popullit Sinisha Bjekoviq tha se heshtja e administratës është e papranueshme, duke thënë se kanë marrë konfirmime se autoritetet shtetërore shumë shpesh nuk u përgjigjen lutjeve dhe kërkesave të qytetarëve.

Ai tha se një situatë e tillë është e paqëndrueshme dhe se duhet një qëndrim më proaktiv i autoriteteve tona shtetërore.

Avokati i Popullit veçanërisht paralajmëroi për mungesën e vlerësimit të ndikimit në mjedis kur bëhet fjalë për projekte të mëdha.

“Transparenca duhet të jetë prioritet për të gjithë”, tha Bjekoviq.

Ai paralajmëroi se duhet bërë më shumë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ndërsa kur bëhet fjalë për institucionet arsimore, duhet bërë më shumë për të organizuar më mirë transportin e nxënësve.

Bjekoviq tha se është i shqetësuar për trendin që gjuha e urrejtjes po bëhet gjithnjë e më e pranueshme tek më të rinjtë në Mal të Zi.

“Në fund të ditës, ne duhet të dimë nëse mund të luftojmë kundër tij, dhe nëse jo, të dimë pse nuk mundemi”, tha Bjekoviq.

Ai theksoi se duhet bërë më shumë në rrugën drejt BE-së, veçanërisht në drejtim të forcimit të kapaciteteve institucionale.

SHARE