TË RRËZOHET ÇDO NDËRTESË PA LEJE NË MAL TË ZI

Në fshatin Zogaj afër Ulqinit këtë mëngjes u rrënua një ndërtesë e paligjshme, e cila, siç thonë ata nga MORT, shqetësoi tërë ambientin e Kishës së Shën Vasilije te Ostrogut nga shekulli 18 dhe përfaqësoi shkatërrimin e hapësirës.

Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Ivan Brajoviq, tha se shteti i Malit të Zi duhet të shkatërrojë çdo ndërtesë të paligjshme dhe se kjo nuk duhet të diskutohet fare.

“Ne jemi një shtet i organizuar dhe nuk duhet të mbajmë histori këtu nëse një ndërtesë e paligjshme u shemb, qoftë ajo një kishë apo ndonjë objekt tjetër. Ky shtet duhet të shkatërrojë çdo ndërtesë të paligjshme,” tha Brajoviq.

SHARE