NOVAKOVIQ GJUROVIQ: NGROHJA E PLEVLËS DO TË SHPALLET PROJEKT ME INTERES PUBLIK

Kryetarja e Bordit, Tamara Vujoviq, tha se qytetarët janë gjithnjë e më të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është çështja mjedisore për cilësinë dhe gjatësinë e jetës së tyre. Ajo theksoi se në takim nuk ka ardhur asnjë përfaqësues i vetëqeverisjes lokale. “Përfaqësuesit e Komunës së Plevlës nuk treguan interes për të marrë pjesë në takim edhe pse ne jemi mysafirë në shtëpinë e tyre. Këtu njohim shenjën e mosbashkëpunimit. Mendoj se ata janë hallka e munguar dhe se është në dëm të qytetarëve”, tha Vujoviq. Ministrja e Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor dhe Urbanizmit, Ana Novakoviq Gjuroviq, tha se Qeveria është e vetëdijshme se masat afatshkurtra nuk mund ta zgjidhin problemin e ndotjes së ajrit në Plevle. “As nuk konsiderojmë se e kemi shtypur në masë të madhe këtë problem, por këto janë disa hapa të rëndësishëm në drejtim të përcaktimit se cila është mënyra e vetme për të zgjidhur çështjen e ndotjes, përkatësisht masat afatgjata sistematike, të cilat duhet të ishin marrë një dekadë apo dy më parë, por ne nuk ikim nga kjo”, tha ministrja. Ajo beson se edhe vendet më të zhvilluara nuk kanë zgjidhje më të mira afatshkurtra për sa i përket ndotjes së ajrit. Ajo theksoi se Qeveria është duke përgatitur dokumentacion për ta shpallur ngrohjen e Plevlës si projekt me interes publik. Novakoviq Gjuroviq tha se do të ndalojnë përdorimin e thëngjillit për ngrohje kur të mund t’u ofrojnë qytetarëve një zgjidhje alternative.

SHARE