AKADEMIA DIGJITALE VAZHDON ME NJË CIKËL TË RI EDUKIMI

Projekti i Akademisë Digjitale, i zbatuar nga Ministria e Administratës Publike, vijon me një seri të re edukimesh në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit.

Akademia Digjitale përfaqëson një nga projektet e para të hartuara në mënyrë strategjike për njohjen e potencialit dhe vlerësimin e arritjeve të punonjësve në fushën e transformimit digjital, përmes trajtimit të temave që plotësojnë nevojat e shoqërisë moderne, duke ndjekur trendet globale dhe sfidat aktuale.

“Projekti është konceptuar si një hapësirë ​​për përvetësimin e njohurive në fushat përkatëse që kanë të bëjnë me digjitalizimin, por edhe si një vend për rrjetëzimin, shkëmbimin e ideve dhe përvojave, me qëllim të përmirësimit të aftësive digjitale – si të zyrtarëve ashtu edhe të qytetarëve,” tha drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë për Infrastrukturë, Siguri Informative, Digjitalizim dhe Shërbime elektronike në Ministrinë e Administratës Publike, Dushan Polloviq.

Polloviq theksoi se edukimi i parë i planifikuar do të fokusohet në temën e menaxhimit të konflikteve në administratën publike dhe se datat e trajnimeve të planifikuara do të përcaktohen në të ardhmen.  

“Ne do të merremi me tema shumë interesante dhe aktuale, si lidershipi, inteligjenca artificiale përmes parimeve të mësimit të makinerive, përdorimi i mjeteve ChatGPT dhe të ngjashme”, shtoi ai.

SHARE