MË SHUMË TË PUNËSUAR NË SHËNDETËSI DHE POLICI

Mali i Zi jo vetëm që nuk përmbushi Planin e Optimizimit të Administratës Publike, i cili parashikon një ulje të administratës së rëndë me pesë përqind në nivelin qendror dhe 10 përqind në nivelin lokal, por gjithashtu rriti numrin e të punësuarve në administratën publike me tetë përqind, shkruan DNEVNE NOVINE. Kështu, në fund të vitit 2020, 55,428 qytetarë punuan në administratën publike, në vend të 48,063, siç parashikohet nga Plani, kjo thuhet në Raportin mbi zbatimin e Planit të Optimizimit të Administratës Publike 2018-2020 që Qeveria miratoi dje. Në periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2020, shumica e njerëzve ishin të punësuar në sektorin e arsimit, kështu që numri i të punësuarve në departamentin e arsimit u rrit me 2,702, ndërsa të dhënat për vitin e kaluar tregojnë se shumica e punëtorëve ishin të punësuar në Qendren Klinike të Malit të Zi dhe institucione të tjera shëndetësore publike si Drejtoria e Policisë dhe Drejtoria për Çështjet e Inspektimit.

SHARE