MARKOVIQ: NJË PAKETË MASASH PËR TË NDIHMUAR EKONOMINË DHE TË PREKSHMIT

Ekipi ekonomik, i formuar nga Kryeministri i Malit të Zi Dushko Markoviq, ka propozuar një paketë masash për të mbështetur ekonominë, punonjësit dhe qytetarët me disavantazh social dhe do të fillohet një dialog me partnerë socialë, përfaqësues të klubeve parlamentare dhe ekspertë ekonomikë. Masat e reja përfshijnë:

• Subvencione për industri të mbyllura për muajin prill dhe maj 2020 në shumën prej 70% të pagës minimale dhe 100% të taksave dhe kontributeve në pagën minimale për secilin punonjës të regjistruar në sektorë që duhej të mbylleshin për shkak të masave epidemike;

• Subvencione për aktivitete në nevojë për prill dhe maj prej 50% të pagës minimale bruto për secilin punonjës të regjistruar në sektorë, puna e të cilëve rrezikohet për shkak të masave për të luftuar epideminë;

• Subvencion për pagat e punonjësve me pushim të paguar për prill dhe maj prej 70% të pagës minimale bruto për çdo punonjës që duhet të qëndronte në shtëpi për t’u kujdesur për një fëmijë nën moshën 11 vjeçare;

• Subvencione për paga në karantinë ose izolim gjithashtu për muajin prill dhe maj 2020 në shumën prej 70% të pagës minimale bruto për secilin punonjës që duhej të karantinohej;

• Subvencione për punësim të ri në shumën prej 70% të pagës minimale bruto për 6 muaj për sipërmarrësit, ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme që regjistrojnë punonjës të rinj në prill, të cilët njëkohësisht ishin regjistruar si persona të papunë në Agjencinë e Punësimit të Malit të Zi .

Subvencionet qeveritare në këtë mënyrë përmes mbështetjes për ekonominë dhe qytetarët janë të liruar nga mbledhja e detyruar.

Këto masa, tha Markoviq, përfshijnë përfitimet e qytetarëve dhe përmirësimet e likuiditetit.

SHARE