REZULTATET E DOBËTA TË NXËNËSVE NË MAL TË ZI NË TESTIN PISA TREGOJNË SE ALARMI I KUQ ËSHTË NDEZUR PREJ KOHËSH

Rezultatet e dobëta të nxënësve në Mal të Zi në testin PISA tregojnë se alarmi i kuq është ndezur prej kohësh, dhe se shumë gjëra nuk po bëhen ashtu siç duhet të tregohen nga Komuniteti i Arsimit.

Me këtë pajtohen edhe Sindikata e Arsimit, nga ku raportojnë se nxënësit prej vitesh kanë arritur rezultate të ngjashme, të pamjaftueshme.

“Ne pamë se nga 49 shkolla që përfaqësonin Malin e Zi, kishim gjashtë që kishin rezultate më të larta se mesatarja e vendeve të OECD-së. Kështu që ndoshta do të ishte mirë që ato gjashtë shkolla të veçoheshin dhe të shihej se si funksionojnë në këtë sistem tonën, si munden të arrijnë ende rezultate të mira”, tha për Programin e mëngjesit Olivera Lekoviq.

“Ky nuk është një devijim i madh nga ajo që ndodhi, le të themi, në vitin 2008 ose 2012, ne kemi rënë pak në krahasim me 2020 ose 2019, kur ishte gara e parafundit, por jemi deri diku aty dhe ende po e mbajmë atë tremujorin e fundit kur ka të bëjë me rezultatet”, theksoi Radomir Bozhoviq, kryetar i Sindikatës së Arsimit.

SHARE