LUFTIMI I GJUHËS SË URREJTJES ËSHTË PUNË E TË GJITHËVE

Ballafaqimi me gjuhën e urrejtjes ishte tema qendrore e panelit “Ta shuajmë urrejtjen” organizuar nga sistemi i Kombeve të Bashkuara në vend përpara 10 dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut.

Koordinatori rezident i OKB-së në Mal të Zi, Peter Lundberg, theksoi se Mali i Zi po përjeton një rritje të gjuhës së urrejtjes, duke thënë se është një problem me përmasa globale. “Fatkeqësisht, ne jemi dëshmitarë të rritjes globale të dezinformatave, lajmeve të rreme dhe narrativave përçarëse që çojnë drejtpërdrejt në diskriminim, gjuhë urrejtjeje dhe madje edhe krime të urrejtjes. Kjo është arsyeja pse Kombet e Bashkuara miratuan Strategjinë Globale dhe Planin e Veprimit për gjuhën e urrejtjes në vitin 2019, në kuadër të së cilës ne përpiqemi që, në bashkëpunim me partnerët, të ndërmarrim veprime që synojnë të luftojnë gjuhën e urrejtjes. Sepse lufta kundër gjuhës së urrejtjes është puna e të gjithëve ne”, tha Lundberg.

Ministri për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave, Fatmir Gjeka, theksoi se Mali i Zi përpiqet të ruajë rrugën e tij evropiane dhe të përmirësojë respektimin e të drejtave të njeriut në shoqërinë e tij dhe të këmbëngulë në forcimin e tolerancës dhe pranimit të diversitetit. “Gjuha e urrejtjes duhet të reduktohet në baza ditore, duke u kthyer në përmbajtje që mund të kontribuojnë në edukimin tonë të mëtejshëm, kulturën e përgjithshme, ndërgjegjësimin për gjërat thelbësore. Ne i japim rëndësi shtesë çdo gjëje negative, siç e kemi thënë vazhdimisht, prandaj duhet të luftojmë dukuritë negative në shoqëri. Nismëtarët e çdo ndryshimi, të mirë apo të keq, jemi ne vetë”, tha Gjeka. Pjesëmarrësit e takimit dëgjuan dëshmitë e panelistëve të cilët ishin të ekspozuar ndaj formave të ndryshme të gjuhës së urrejtjes, ndër të tjera, pjesëtarë të komunitetit rom, komunitetit LGBT dhe personave me aftësi të kufizuara.

SHARE