KOMUNA E TUZIT: DERI NË FUND TË VITIT 2021 TË PAGUHEN TATIMET NË PATUNDSHMËRI

Komuna e Tuzit përmes rrjetit social Facebook ka njoftuar qytetarët që deri në fund të vitit 2021 duhet të paguajnë tatimet në patundshmëri. Komuna e Tuzit do të ndërmarrë masat e pagesës së detyruar (bllokimi i llogarisë bankare dhe masat tjera gjegjëse), për të gjithë ata tatimpagues që obligimin e tyre nuk do e shlyejnë deri në fund të këtij viti.

SHARE