TË ARDHURAT NGA TURIZMI ARRIJNË DERI NË 700 MILION EURO


Shifrat tregojnë një rezultat të shkëlqyer të këtij sezoni turistik.  Tashmë është e sigurt se të ardhurat e planifikuara nga turizmi në Mal të Zi do të arrijnë në rreth 700 milionë euro pas tremujorit të tretë, tha sekretarja shtetërore për turizmin në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Ivana Gjuroviq. “Ne kishim një tepricë prej rreth 42 milion euro në qershor dhe korrik, të ardhura rekord TVSH prej mbi 80 milion. Në qershor dhe korrik 2019, ne kishim një deficit, tani deficiti për 7 muajt e parë është më i ulët me mbi 42% dhe ne jemi absolutisht të kënaqur me tepricën në  tre muajt e verës. Numrat tregojnë një rezultat të shkëlqyeshëm të këtij sezoni turistik,” tha Gjuroviq. Ajo vuri në dukje se shifrat e planifikuara për këtë vit tashmë janë tejkaluar. “Të ardhurat buxhetore për 7 muajt e parë arrijnë në rreth 982 milion, që është rreth 100% e shumës së planifikuar,” shtoi Gjuroviq. Ajo shton se ata janë të kënaqur me vizitën aktuale në atë departament. “Java e kaluar ishte në nivelin rreth 80% nga viti 2019. Këto janë të dhëna nga pikat kufitare. Ne mund të jemi të kënaqur me vizitën aktuale. Nëse koha do të jetë në favor, turistët do të vazhdojnë të vijnë,” tha ajo.

SHARE