NUK KA KUSHTE MBI PROPOZIM VENDIMIN E KANDIDATËVE PËR AMBASADORË

Komiteti për Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Emigrantët arriti në përfundimin se për disa arsye, kushtet për të dhënë një opinion mbi propozimin e kandidatëve për ambasadorë në Shqipëri, Misionin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian (BE) dhe Zvicër nuk janë përmbushur. Siç u njoftua nga Kuvendi, në seancën e mbajtur sot, Komisioni shqyrtoi dhe mbështeti unanimisht Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes për Ndryshimet e Marrëveshjes Sektoriale midis Qeverisë dhe Komisionit Evropian. Siç u njoftua, Komiteti mbajti shënim rrethanat në lidhje me tërheqjen e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë në Spanjë, Aleksandar Erakoviq dhe Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë në Kosovë, Ferhat Dinosha, dhe unanimisht dhanë mendim pozitiv mbi propozimin për tërheqjen e ambasadorëve të përmendur. “Lidhur me pikën e tretë e rendit të ditës, u konkludua se për disa arsye, nuk janë përmbushur kushtet për të dhënë mendimin e Komitetit mbi propozimin e kandidatëve për ambasadorë në Shqipëri, Misionin e Malit të Zi në BE dhe Zvicër,” theksuan ata. Komiteti, siç shtohet, mori vendimin që trupi punues në Këshillin për Bashkëpunim me Diasporën – Emigrantët të përfaqësohet nga një përfaqësues i qeverisë dhe një përfaqësues i opozitës, i cili do të përcaktohet më vonë.

SHARE