ORA E KRYEMINSTRIT MË 20 KORRIK

Ora e Kryeministrit, gjatë së cilës kryeministri do t’u përgjigjet pyetjeve parlamentare, është caktuar për datën 20 korrik në ora 12:00. Siç theksohet në njoftimin e Kuvendit të Malit të Zi, afati për dorëzimin e pyetjeve me shkrim tek kryeministri është jo më vonë se 72 orë para fillimit të seancës. “Propozimi me temë të përcaktuar saktë, për të cilën bëhen pyetje, emrin dhe mbiemrin e ministrit kompetent e sugjerojnë deputetët e opozitës parlamentare Kryetarit të Kuvendit, me shkrim, jo ​​më vonë se shtatë ditë para ditës së caktuar për mbajtjen e seancës”, thuhet në njoftimin për media.

SHARE