STIJOVIQ: PËR BUJQËSINË AFËR 45 MILION

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka përgatitur Buxhetin Buxhetor, i cili ka akorduar gjithsej 44.82 milion euro. Departamenti, i kryesuar nga Aleksandar StijoviQ, nominoi Agrobuxhet për Qeverinë dhe ata presin që ai të shqyrtohet në seancën e parë të ardhshme, dmth të enjten. Ministria i tha Dan-it se pas miratimit të Ligjit për Buxhetin, ata përgatitën një propozim për një dekret mbi kushtet, mënyrën dhe dinamikën e zbatimit të masave të politikës bujqësore për vitin 2021, morën mendimet e nevojshme dhe i dërguan një propozim Qeverisë për miratimin e rregulloren. Agro-buxheti për 2021 ka ndarë gjithsej 44 milion e 824 mijë e 447 euro.

SHARE