KAFENETË DERI NË MESNATË, MBYLLEN KOPSHTET, NGA SERBIA NË KARANTINË…

Në shtatë ditët e ardhshme, ambientet e hotelierisë do të funksionojnë vetëm deri në mesnatë, ndërsa të gjitha kopshtet do të mbyllen, vendosi Trupi Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive, i cili gjithashtu miratoi masa të reja më të rrepta në veriun e vendit.

Në seancën e mbrëmshme, TKK vendosi për disa masa epidemiologjike për tërë Malin e Zi dhe veçanërisht për rajonin në veri.

U vendos që për shkak të rrezikut të lartë epidemiologjik, puna arsimore në institucionet publike dhe private që kryejnë arsimin parashkollor do të ndërpritet.

Masa do të zbatohet deri javën tjetër, pas së cilës, bazuar në analizën e efektit të masës dhe situatës epidemiologjike, do të vendoset nëse aplikimi i masës do të zgjatet.

Kompanitë, personat juridikë dhe sipërmarrësit që kryejnë veprimtari hotelerie në ambientet e hotelierisë, duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë masave që përfshijnë një maksimum prej katër personave në tryezë, përveç anëtarëve të së njëjtës familje, si dhe detyrimit të një distancë midis tavolinave të paktën dy metra.

Për shkak të situatës komplekse epidemiologjike në rajonin verior, u vendos që në komunat Bijello Pole, Beranë, Petnicë, Andrijevicë, Rozhajë, Plav dhe Guci, të gjitha objektet hotelierike do të pezullohen për një javë, pas së cilës do të vlerësohet efekti i masës dhe zgjatja e mundshme.

Administrata shtetërore dhe vetëqeverisja lokale, ndërmarrjet dhe sipërmarrësit u ftuan edhe një herë nga seanca për të organizuar të gjitha punët që mund të bëhen nga shtëpia në atë mënyrë.

Si organet shtetërore ashtu edhe ekonomia dhe qytetarët kanë të njëjtin qëllim: të ruajnë vazhdimësinë e aktiviteteve duke u kujdesur për shëndetin dhe jetën e qytetarëve.

Duke marrë parasysh zhvillimin e situatës epidemiologjike në Republikën e Serbisë, u vendos që të gjithë personat që hyjnë në Mal të Zi nga ai vend do të dërgohen në karantinë.

Të mërkurën do të mbahet një takim mes përfaqësuesëve të Trupit Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive, Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, institucioneve kompetente shtetërore dhe organizatave joqeveritare që merren me kushtet e zgjedhjeve, me temën e masave që duhet të miratohen në mënyrë që të mundësohet një proces i qetë zgjedhor në zgjedhjet e ardhshme në rrethanat e infeksionit të përhapur të koronavirusit.

SHARE