TË ANALIZOHEN AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET DHE TË VENDOSET PËR BALLKANIN E HAPUR

Qëndrimi i Bankës Qendrore është se është e nevojshme të bëhet një analizë gjithëpërfshirëse e avantazheve dhe disavantazheve dhe vetëm më pas të merret një vendim për nismën e Ballkanit të Hapur, tha në emisionin “Link” Zëvendësguvernatori i Bankës Qendrore të Malit të Zi, Nikolla Fabris. Ai pohon se këtu mund të gjejmë shumë avantazhe dhe disavantazhe. “Do ta bënte më të lehtë për njerëzit që të udhëtojnë, më pak të qëndrojnë në kufi, akses në një treg më të madh, lëvizshmëri më të lehtë të punës,” tha Fabris. Nga ana tjetër, siç shprehet ai, rrezikojmë që tregu ynë të vërshohet nga fuqia punëtore e huaj. “Ne gjithashtu kemi rrezik të ndikimit negativ në sektorë të caktuar të ekonomisë. Ka edhe disa rreziqe që do të trajtohet si zëvendësim për BE-në, kështu që ne mendojmë se nuk është mirë të ofrohet, por të bëhet një analizë dhe të vendoset se çfarë është e mirë dhe çfarë jo për Malin e Zi”, tha Fabris.

SHARE